Psikiyatrik Müdahele ve Psikoterapi

 •  Depresyon ve ilişkili bozukluklar
 • Kaygı bozuklukları (Obsesif -Kompulsif bozukluk, Panik Bozukluk v.b)
 • Kayıplar-Yas
 • Yeme Bozuklukları
 • Travma ile İlişkili Bozukluklar
 • Şiddetle ile İlişkili Bozukluklar
 • Bipolar Bozukluk
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Yetişkinlere yönelik bireysel psikoterapi
 • Yetişkinlere yönelik çift terapisi
 • Yetişkinlere yönelik bilişsel-davranışçı terapi
 • Cinsel terapiler