AİLEDE ŞİDDET SORULARI

-Şiddet dediğimiz olgu nedir? Bize şiddeti tanımlar mısınız? Şiddet; kişinin bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine, yaralanmasına ve sakat kalmasına neden olan bireysel ve toplu hareketlerin tamamı olarak tanımlanabilir. Şiddeti kaç bölümde ele almak mümkündür? Şiddet; fiziksel, ekonomik, cinsel ve duygusal şiddet olarak ele alınabilir. Ailede yaşanan şiddet daha çok […]