Cinsellik

• Cinsellik, yaşamın doğal ve sağlıklı bir parçasıdır, tüm insanlara özgüdür. Cinselliğin bedensel etki, psikolojik, toplumsal ve duygusal boyutları vardır. Cinsellik, fiziksel, zihinsel ve duygusal olduğu kadar toplumsal, sosyal ve entelektüel öğeleri de barındırır.
• İnsanlar, cinselliklerini değişik yollarla ifade ederler ve yaşarlar. Farklı cinsel davranış biçimleri ve yönelimlerinden dolayı insanlar yargılanmamalıdır. Önemli olan cinsel davranış biçiminin zorlayıcı, sınırlayıcı, suçlayıcı, bedensel ve ruhsal yönden zarar verici olmaması ve her iki kişinin de rızasıyla gerçekleşiyor olmasıdır.
• Cinsellikle ilgili değer ve inanış farklılıklarına saygı duyulmalıdır.
• Cinsel yaşam karşılıklı güven, anlayış, doğruluk ve bağlılık üzerine temellendirilmelidir.
• Erken yaşta ve gerekli bilinçlenme olmaksızın cinsel yaşamın başlaması bazı tehlikeleri de beraberinde getirir. Bu nedenle gençleri ergenlik çağında ve hatta öncesinde yaşına uygun olarak cinsellik konusunda bilgilendirmek önemlidir.
• Çocukların cinsellikle ilgili soruları anne-babalar tarafından ciddiye alınmalı ve doğru tutumlar sergilenerek cevaplanmalıdır.

Mutlu ve doyumlu cinsel yaşamın unsurları:

• Cinsellik önce kendini tanımakla, sevmekle ve kendine değer vermekle başlar.
• Karşılıklı saygı ve eşler arasında etkin iletişim ve paylaşım mutlu ve doyurucu bir cinsel yaşamın ilk koşuludur. Karşılıklı güven, dürüstlük, açıklı, paylaşım ve saygı üstüne temellenmiş bir ilişkide cinsel yaşam da mutlu gelişir.
• Cinsellik , önce bireyin kendi bedenini ve cinsel gereksinimlerini tanımasıyla başlar. Kendini tanıyan bireyi bu bilgileri eşiyle paylaştıkça ilişkideki uyum ve doyum artacaktır.
• Kişiler birbirilerine karşı sorumluluğu ve mahremiyetlerine karşı karşılıklı saygılı davranmalıdır.

Posted in Aile, Genel, Genel Bilgiler, İlişkiler, Kadın Olmak, Yazılar and tagged , , , , , , .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.