Travma

TRAVMATİK OLAY

Olağan insan yaşantısının çok dışında, hemen herkes için sıkıntı yaratabilecek bir olaydır. (DSM-III-R)

Kişi, gerçek bir ölüm veya ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma, kendisinin veya başkalarının fizik bütünlüğüne bir tehdit olayı yaşamış, böyle bir olaya tanık olmuştur. (DSM-IV)
RUHSAL TRAVMALAR

İnsan eliyle—İşkence, savaş, şiddet, tecavüz, çocukluk çağı istismarları, trafik kazaları,terör,yangın,kapkaç…

Doğal felaketler—deprem,sel,heyelan,çığ
TRAVMA

Ölüm ya da ölüm tehdidi

Ağır bir yaralanma ya da yaralanma tehdidi

Başka bir kişinin ölümüne ya da ölüm tehdidi altında kalmasına tanık olma

Yaralanmasına ya da yaralanma tehdidi oluşturan bir olaya tanıklık etme

Ailesinden birinin ya da başka bir yakınının beklenmedik ölümü ya da şiddete maruz kalmasını öğrenmek
TRAVMA

Fiziksel ve ruhsal bütünlüğü tehdit eder

Yaşamı tehdit eder

Ani ve kestirilemezdir…

KORKU, DEHŞET, ÇARESİZLİK (DSM-IV)
Neden Travmatize Oluruz?

Hazır ve kültürel korkular

Temel varsayımlar

Travmatik olay ve anlamı

Travmatik olayın kestirilemez ve kontrol edilemez doğası

Travmatik olayın şiddeti
EVRİMSEL KORKULAR
(Seligman 1971)

RİSK FAKTÖRLERİ
TRAVMA ÖNCESİ ETMENLER-I
Travma tipi benzer olsa bile kadınlarda TSSB oranları erkeklerin iki katıdır(Breslau ve ark 1999).

Toplum ve depremle ilgili çalışmalarda daha yaşlı olanlarda TSSB fazladır.

Travma anında yaş küçükse TSSB oranları artmaktadır
(Bramsen ve ark 2000, Perkonigg ve ark 2000, Lewin ve ark. 1998).
TRAVMA ÖNCESİ ETMENLER-II
Bekar, dul ve boşanmışlar (Lima ve ark. 1989)
IQ düşüklüğü (Silva ve ark. 2000)
Nörogelişimsel anomaliler (Gurvits ve ark. 2000)
Göçmenler (Webster ve ark.1995)
Travma öyküsü (Brasleu ve ark. 1999)
Ruhsal hastalık öyküsü (Cardozo ve ark. 2000)
Olumsuz yaşam olayları (Solomon ve ark. 1995)
Travma Sırasındaki Etmenler-I

Nesnel şiddet

Yakınlık

Yaralanma

Yakın kaybı

(Armenian ve ark 2000, Carr ve ark 1997 Başoğlu & Paker 1995)

Travma Sırasındaki Etmenler-II
Algılanan şiddet, yaşanılan korku, maddi kayıplar

(Başoğlu ve Paker, 1995; Başoğlu ve
Şalcıoğlu, 2001, Armenian 2000)

TRAVMA SONRASI ETMENLER

Olumsuz yaşam olayları, hatalı başa çıkma, sosyal destek azlığı

(Rivers 1918, Mc Farlaine 1989, Solomon 2000)

BİLİŞSEL DEĞİŞKENLER

Abartma , küçümseme
Kişiselleştirme
Genelleştirme
Atfetme, anlamlandırma
Kestirebilme, kontrol edebilme
Yok sayma
(Foa 1984, Mineka 1985)
BİREYSEL DİNAMİKLER

Soğutma sisteminin çalışması

Problem çözme becerisi

Yargılama yetisi

Kişilik özellikleri
Travmadan Sonra Ne Hisseder Ne Düşünürüz?

Temel inançlar sarsılır

Dünyaya karşı yoğun güvensizlik hissedilir

Adalet ve eşitlik duygusu sarsılır

Cezalandırılmışlık duygusu

Tekinsizlik
Travmadan Sonra Ne Hisseder Ne Düşünürüz?

Her an her şey olabilir

Yaşamımın üstünde kontrolüm kalmadı

Her an ölebilirim

Sevdiklerimi ve kendimi tehlikede hissediyorum

Hiçbir şeyi değiştirecek gücüm yok
Travmadan Sonra Ne Hisseder Ne Düşünürüz?

Kimseye güvenemiyorum

Kendimi suçlu hissediyorum

Elimden gelen her şeyi yap(a)madım

Tehlikeyi daha yakınımda hissediyorum

Gelecekle ilgili plan yapamıyorum (yada) yapmamın bir anlamı kalmadı
Travma Sonrasında Görülebilecek Ruhsal Bozukluklar

Travma sonrası stres bozukluğu

Akut stres tepkileri

Travmatik yas

TRAVMAYLA İLİŞKİLİ DİĞER BOZUKLUKLAR-I

Depresyon

Uyum bozukluğu

Anksiyete bozuklukları

Panik Hastalığı

Özgül fobi

Sosyal fobi

Obsesif – Kompulsif bozukluk

Yaygın anksiyete bozukluğu

Şizofreni

Alkol / Madde kullanım bozuklukları

Disosiyatif bozukluklar
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

A- Travmatik olayı yeniden yaşama

B- Travmaya eşlik etmiş uyaranlardan kaçınma ve genel tepki verme düzeyinde azalma

C- Artmış uyarılmışlık belirtileri
A- TRAVMATİK OLAYI YENİDEN YAŞANTILAMA
Olayı elinde olmadan tekrar tekrar anımsama

Olayla ilgili kabus veya sıkıntılı rüyalar görme

Birkaç saniyeden günlere dek sürebilen disosiyatif durumlarda bazı öğelerin yeniden yaşanıyormuşçasına hissedilmesi ve öyle davranılması.

Tetikleyici olaylarla yoğun bir psikolojik sıkıntı ve fizyolojik tepki hali yaşanması.
B- KAÇINMA – KÜNTLEŞME I

Travmatik olay ile ilgili düşünce, duygu ve konuşmalardan kaçınmak

Olayı hatırlatan, etkinlik durum ve kişilerden kaçınma.

Travmatik olaya ilişkin bir amnezinin ortaya çıkması.

Dış dünyaya tepki verme düzeyinde bir azalma.
B- KAÇINMA – KÜNTLEŞME II

Daha önceden sevilen etkinliklere karşı ilgi kaybı

İnsanlardan uzaklaşma ya da yabancılık duyma.

Dostluk, sevecenlik, cinsellik gibi bazı duyguları duyumsayabilme yetisinde azalma.

Meslek, evlilik, çocuklar, yaşam süresiyle ilişkili olumsuz duygular ya da geleceği kalmadığı duygusunu yaşama.
C- AŞIRI UYARILMIŞLIK

Uykuya dalmak veya uykuyu sürdürmekte güçlük

Sürekli tetikte olma hali

Çabuk irkilme

Çabuk sinirlenme ya da öfke patlamaları

Yoğunlaşma güçlüğü veya işlerini bitirmekte güçlük.
Eşlik Eden Diğer Belirtiler

Suçluluk duyguları

Kişilerarası ilişkilerde bozulma

Duygulanımda iniş çıkışlar

Kendi kendine zarar veren davranışlar

Dürtüsel davranış
Eşlik Eden Diğer Belirtiler

Disosiyatif belirtiler

Somatik yakınmalar

Utanç, umutsuzluk, değersizlik duyguları

Önceden taşıdığı inançları yitirme, ümitsizlik ve çaresizlik hissi

Toplumdan uzaklaşma
AKUT STRES TEPKİSİ

Aşırı travmatik bir stresle karşılaştıktan sonraki bir ay içinde, bu hastalığa özgü bir anksiyete, disosiyasyon ve diğer belirtilerin geliştiği,

İlk bir ay içinde ortaya çıkması nedeniyle Travma sonrası stres bozukluğu’ndan farklı,

Disosiyatif belirtilerin tabloda daha baskın olduğu durumdur.
Travmatik Olayla İlişkili Disosiyatif Belirtiler

Uyuşukluk, dalgınlık ya da duygusal tepkisizlik

Çevrede olan bitenin farkına varmanın azalması

Derealizasyon

Depersonalizasyon

Disosiyatif amnezi

Travmanın yeniden yaşantılanması, travma ile ilgili anıları çağrıştıran uyaranlardan kaçınma, belirgin anksiyete ve artmış uyarılmışlık
Travmatik Stres – Fiziksel Sağlık

Kronik pelvik ağrı

Spastik kolon

Fibromiyalji

Kalp krizi

Erken doğum

Menstruel düzensizlikler
NASIL ETKİLENİRİZ???

İnsanlarla ilişkilerimiz bozulur.

İş performansımız azalır.

Aile ilişkilerimiz zarar görür.

Cinsel yaşamımız olumsuz etkilenir.

Fiziksel sağlığımız bozulur………….

Peki ;

Tüm bunlarla nasıl başa çıkarız?

Hatalı Başa Çıkma Yolları

Olayı hatırlatan yerlerden uzak durmak ya da sürekli aynı yere gitmek

Olayı konuşmamak ya da sürekli olayı konuşmak

Olay olmamış ya da etkilenmemiş gibi davranmak
SAĞLIKLI BAŞA ÇIKMA YOLLARI
“ Yaşamınızın kontrolünü korkularınızdan geri alın”
Bilişsel Yeniden Yapılandırma-I

Korkunun gerçekçi olup olmadığının ayırt edilmesi

Olasılıkların doğru değerlendirilmesi

Sürekli olumsuzluklara odaklanılmaması

Alternatif düşünce geliştirilmesi
Bilişsel Yeniden Yapılandırma-II

Yanlış koşullanmaların düzeltilmesi

Kişiselleştirmelerin fark edilmesi ve azaltılmaya çalışılması

Travmanın kişinin bireysel tarihindeki izdüşümünün anlaşılması
Davranışların Yeniden Düzenlenmesi-I

Kaygı,tedirginlik veya korku yaratan bir durumla öncelikle kendi belirlediğimiz zaman ve koşullarda yüzleşmemiz gerekir.

Yüzleşmenin aşamalı olarak yapılması gerekir.

Korku ve endişe yaratan durumla yüzleşirken başlangıçta yoğun ve giderek azalacak bir sıkıntı yaşayacağımızı bilmek önemlidir.

Davranışların Yeniden Düzenlenmesi-II

Yüzleşmelere devam ettikçe durumu kontrol edebileceğimiz hissi artar.

Giderek durumun yarattığı sıkıntı, endişe azalır.

Sıkıntı azalmasa bile durumu kontrol edebiliyor olmak kendimize güvenimizi arttıracak, durumla daha iyi başa çıkabilmemizi sağlayacaktır.

Posted in İlişkiler, Psikiyatrik Hastalıklar, Yazılar and tagged , .