Toplumda en sık görülen psikiyatrik bozukluklar hangileridir?

Genel toplumun yaklaşık 1/3’ünde tedavi gerektirir bir psikiyatrik bozukluk olduğu bilimsel yöntemlerle açıkça ortaya konmuş bir gerçektir. Psikiyatri ile özdeşleştirilmiş olan ağır ruhsal bozuklukların genel toplumda görülme olasılığı ise %1-2 civarındadır. Bugün psikiyatrinin temel uğraşı alanını ağır ruhsal hastalıklar dışında kalan psikiyatrik bozuklukların oluşturduğunu söylemek mümkündür. En sık rastlanan psikiyatrik bozukluklar şöyle özetlenebilir.

Depresyon: Temel belirtileri zevk alamama ve elemli duygudurum olan ve bu belirtilere uyku düzensizliği, yorgunluk, benlik saygısında düşme, intihar düşünceleri, unutkanlık gibi belirtilerin eşlik ettiği bir sendromdur.

Özgül fobi: Asansör, böcek, fırtına, tünel, karanlık gibi çok sayıda nesne ve durumdan aşırı ve yersiz aşırı korku duyma halidir.

Sosyal fobi: Bir hata yaparım korkusuyla toplumsal etkinliklerden aşırı kaygı duyma ve kaçınma durumudur.

Yaygın anksiyete bozukluğu: Günlük olaylarla ilgili aşırı telaş ve kaygı duyma temel belirtisidir. Ağrılar, çabuk sinirlenme, yorgunluk, unutkanlık, huzursuzluk genellikle sık görülen diğer belirtileridir.

Panik bozukluğu: Nedensiz yoğun korku atakları ve ataklar arasında yeni ataklar geleceğine ilişkin aşırı bir endişe yaşama ile belirgin bir bozukluktur.

Madde kullanım bozuklukları: Alkol, esrar, sigara gibi maddelerin aşırı ve uzun süreli kullanma ve oluşan sorunlara rağmen bu alışkanlıklardan kurtulamama ile karakterize bir bozukluktur.

Posted in Genel Bilgiler, Soru & Cevap.