Çocuklar Nasıl Öğrenir?

Öğrenmenin amacı; gereksinimi karşılamak, etkinliği arttırmak, koşullara daha iyi uyum sağlamak, potansiyelini tam olarak kullanmak ve bilgiyi iyi kullanmaktır.
Gözlem- algılama- anlama ve yorumlama- uygulama ve sınama ve son aşamada yansıtma süreçlerini izleyerek öğreniriz.
Öğrenme sürecinde; konuyu görsel simgelerle birleştirmek, yaratıcı ve mantıksal işlevlerin birbirini desteklemesini sağlamak,aşırı genellemelerden kaçınmak, sürece aktif katılmak, sık geribildirim almak, öğrenme arzusunu sürekli canlı tutmak için etkileşim ve mizahı kullanmak öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.
Çocuklara gelince; onlar doğal öğrenicidirler. Her zaman yeni şeyler öğrenmeye meraklıdırlar, ilgili-istekli ve coşkuludurlar. Çocuklara bir şey öğretirken her birinin ayrı bir öğrenme stili olduğuna dikkat etmek ve bu konuda duyarlı olmak çok önemli. Bir başka önemli nokta ise; çocukların oyun yoluyla öğrendiğini hep göz önünde bulundurmaktır.
Çocuklar oyun yoluyla öğrenirler; yaşamın küçük bir yansımasıdır çocuklar için oyun. Oyun, duygularını ifade edebilmeleri ve öğrendiklerini yaşantılarına yansıtabilmeleri açısından bir sahnedir. Oyun aynı zamanda yaşam dinamiklerini-kurallarını, iletişim kurma yollarını ve başkalarının duygularını anlayabilmek için bir araçtır da.
Çocuklar yaşayarak öğrenirler; ünlü bir Çin atasözü der ki; “Duyarım unuturum/ Görürüm hatırlarım/ yaparım ve anlarım. Bir tehlikeyi anlayabilmek ve tehlike olduğunu öğrenebilmesi için çocuğun o tehlikeye çok yakınlaşması bazen de tutması gerekebilir.
Çocuklar duyu organları yoluyla öğrenirler. Ne kadar çok duyu organları devreye girerse öğrenme süreci de o kadar kolaylaşır ve hızlanır. Öğrenilen bilgi de daha kalıcı olur.
Çocuklar dil yoluyla öğrenirler. Çocukların edindikleri deneyimler hakkında konuşmaya, düşündüklerini- hissettiklerini söylemeye ve bu konuyla ilgili büyüklerin düşünce ve duygu paylaşımlarını duymaları bu deneyimden bir şey öğrenebilmeleri için çok önemlidir. Heyecanla eve gelen ve yaşadığı günü anlatan çocuğunuzu mutlaka dikkatle dinleyin ve yaşadıklarından bir şey öğrenmesini istiyorsanız duygularını- düşüncelerini ifade etmesi için onu teşvik edin. Soru sormalarına olanak tanıyın ve olabildiğince sorularını yanıtlamaya çalışın. Çevredeki nesneleri adlandırmaları da öğrenme süreci açısından değerlidir.
Çocuklar hareket ederek öğrenirler. Özellikle bazı çocuklar öğrenme sürecinde daha hareketlidirler. Ancak bütün çocuklar hareket halindeyken çevrelerini yakından izler ve kaydederler. Hareket onlar için bir tür öğrenme aracıdır, sadece enerjilerini boşaltmazlar,yeni şeyleri fark eder, dener ve öğrenirler.
Çocuklar motive edildiklerinde öğrenirler.
Çocuklar takdir- ödül yoluyla öğrenirler. Olumlu deneyimler yaşama, yaptıklarından dolayı tebessüm, sırt sıvazlama,aferin tarzı takdir sözleri duyma hem öğrenme isteğini hem de özgüveni arttırır.
Çocuklar taklit ederek-modelleyerek öğrenirler. Anne- babalara bu nedenle çok büyük rol düşmekte çocukların öğrenme sürecinde. Çocuklar söyleneni değil doğrudan davranışı taklit ederler ve o davranışı doğru- işe yarar kabul ederek benimserler. “Ne ekersek onu biçeriz” aslında
Çocuklar tekrar etme yoluyla öğrenirler.
Çocuklar deneme-yanılma yoluyla öğrenirler. Çocuklara denemeleri, seçim yapabilmeleri için özgür bir alan bırakmak, cesaret vermek öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak açısından değerli ve önemli. Çocuklarınızın hata yapmalarına izin verin, hata yaptıktan sonra bir değerlendirme yapılır ve hata yaptığı için çocuk yargılanmazsa hatasından çok fazla şey öğrenir çocuklar. Eleştiri yerine geribildirimi kullanmak, eleştiriyi yapıcı tarzda yapma gayreti içinde olmak çocukların öğrenme sürecini hem kolaylaştırır hem de korkulan bir durumdan eğlenceli bir duruma sokar.
Çocuklar arkadaşlarıyla kurdukları iletişim yoluyla öğrenirler. Sosyalleşmeye 3 yaşından sonra başlayan çocukların arkadaş olan ortamlarda zaman geçirmeleri pek çok davranışı geliştirmelerini sağladığı gibi öğrenme süreçlerini de hızlandırır.
Çocuklar pozitif çevre etkisiyle öğrenirler. Sevildikleri, korundukları, güvende olduklarını hissettikleri yerlerde çocuklar çok daha kolay öğrenirler.
Çocuklar fiziksel gereksinimleri karşılandığında öğrenirler. İyi beslenen, uykusunu almış, sosyal desteği olan çocuklar daha kolay ve daha hızlı öğrenirler.
Öğrenme süreçlerinde dikkat edilmesi gerekli çok önemli noktalardan biri de her çocuğun kendine özgü bir öğrenme biçimi olduğudur. Okuduklarımızın %10’unu, işittiklerimizin %20’sini, gördüklerimizin %30’unu, hem işitip hem gördüklerimizin %50’sini, söylediklerimizin %80’ini ve sözlerimize davranışları eklediğimizde %90’ını hatırlarız.
Üç tip öğrenme biçiminden söz etmek olanaklı
1. Dokunsal öğrenme: Bu çocuklar daha yavaş hareket eden, oldukça duygusal, az ve öz konuşan, dokunmaya çok önem veren çocuklardır. Çalışırken müzik dinlemeyi severler, plan yapmayı pek sevmezler, somut şeyleri daha kolay kavrarlar.
2. İşitsel öğrenme: Bu çocuklar kelimeleri seçerek kullanırlar, ritimli konuşurlar, sözlerinin kesilmesinden hiç hoşlanmazlar. Grup çalışmalarına yatkındırlar, gürültüden çok rahatsız olurlar.
3. Görsel öğrenme: Bu çocuklar hızlı konuşurlar, özel yaşamlarında titiz ve düzenlidirler, okumaya düşkündürler.
Dokunsal öğrenenler; ders çalışırken sık ara vermelidirler. Sözel bilgileri öğrenirken hareket etmek, not tutmak veya yazı yazmak dikkatlerini daha iyi toparlamalarına yardımcı olur. Onları bir masada çalışmaya mahkum etmek doğru olmaz. Deneylerden çok daha kolay öğrenirler.
İşitsel öğrenenler; ses olmayan yerde daha rahat ederler, yüksek sesle ders çalışmak onlar için daha öğretici olur, ayrıca arkadaşlarla çalışmak daha verimli sonuçlar elde etmelerine yol açar.
Görsel öğrenenler; düzenli not tutarlarsa, ortamları derli-toplu olursa daha rahat öğrenirler. Sessizliği tercih ederler. Renkli materyallerden hoşlanırlar.
Öğrenme biçimi, doğuştan getirilen bir özellik olup, çocuğun öğrenme biçimini bilmek ve ona göre hareket etmek; bilgiye en kolay ve ucuz yoldan ulaşılmasını sağlar. Öğrenme biçimini bilen çocuklar , sorunları daha etkin şekilde çözer, kendine daha çok güvenir, benlik saygısı artar ve daha başarılı olurlar.
Çocuklarımızın öğrenmelerini kolaylaştırmak için;
1.Çocukları standartlara göre değil onların becerilerine göre yetiştirelim
2. Çocuklarımızın öğrenme biçimlerini öğrenip bu biçimlere uygun hareket edelim
3. hata, eksik ve farklılıklarından dolayı onları eleştirmek- gözden çıkarmak yerine zekalarına nasıl güveneceklerini,kendilerini nasıl keşfedebileceklerini öğretelim
4. Yeteneklerini geliştirme becerisi kazanmalarını sağlayalım
5. Çocuğumuzu desteklemesi için birilerinin çıkmasını beklemeden onlara biz destek olalım
6. Çocuklarımıza pozitif yönde bile olsa baskı yapmayalım
7. Neleri yapamadıklarına değil neleri yapabildiklerine odaklanalım. Olumsuzlardan çok olumlulara yönelelim.
8. Doğal düşünme süreçlerini, bilgi edinme yöntemlerini ve kendilerini ifade etme biçimlerini eleştirmeyelim, görmezden gelmeyelim.
9. Sınıflandırmalardan, karşılaştırmalardan, etiketlemelerden kaçınalım

Posted in Çocuk, Yazılar.