Ruh Sağlığımızı Korumak

RUH  SAĞLIĞI

Ruh sağlığı,

Erken çocukluktan ölüme kadar devam eden,

Düşünce, iletişim becerileri, öğrenme, duygusal gelişim, kendine güven gibi bir dizi süreci ifade eden bir kavramdır.

Birey yaşamını, geçmekte olan bir zaman diliminin içinde ve değişen mekanlarda kendisiyle, ailesiyle, yakın çevresiyle, içinde yaşadığı toplumla ve yaptığı iş ya da görevi, ile yoğun bir ilişkiler ağı içinde sürdürmektedir.

Bu ilişkiler ağında denge, uyum ve doyum mevcut ise birey ruhsal açıdan sağlıklıdır.

       Freud’a göre ruh sağlığı:

SEVMEK ve ÇALIŞMAKTIR.

Günümüzde insanların % 25’i- her dört kişiden biri- yaşamlarının bir döneminde ruhsal hastalıklardan etkilenmektedir. 75 yaşına gelmiş kişiler arasında herhangi bir ruh hastalığı yaşamış olanlar yarıdan daha fazladır.

 Belli bir zaman diliminde nüfusun %10’unda ruhsal hastalık görüldüğü bildirilmektedir.

Ruh sağlığı sorunları kişinin kendinden beklenen iş, okul, ev, toplumsal roller ve kendine bakabilme işlevlerini giderek yitirip üretici niteliğini ve sosyalliğini kaybetmesi ve görevlerini aksatması anlamına gelen yeti yitimine yol açmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünyada yeti yitimine en çok yol açan 10 hastalıktan beşini ruhsal hastalıklar oluşturmaktadır.

RUH  SAĞLIĞI İYİ OLAN BİREYİN ÖZELLİKLERİ

Kendini ve çevreyi gerçekçi bir biçimde algılayabilen ve değerlendirebilen, kendine güvenen ve saygı duyan, kendini seven, kendisi ile barışık olan,

Başkalarını da anlayabilen, seven ve sayan, çevresine gerçekçi bir biçimde güvenen, kişiler arası ilişkilerden doyum sağlayabilen, gerektiğinde onlara ilişkin sorumluluklar yüklenebilen,

Yaşadığı toplumun kültürel, sosyal, ekonomik normlarına uyabilen, uymadığında çevreyi rahatsız etmeden bunu çözmeyi başarabilen,

Yaşama hevesi ile yaratıcı olabilen, kendisi için uygun planlamalar yapan, uygun amaçlar belirleyen,

Yeniliklere açık olan, farklılıkları anlayışla karşılayan, esneklik ve saygı gösterebilen,

RUH  SAĞLIĞI İYİ OLAN BİREYİN ÖZELLİKLERİ

Başarısızlıklarını, düş kırıklıklarını olumlu biçimde kabul edebilen, sorunlarını çözümleyebilen,

Değişen durumları değerlendirebilen, yeni seçenekler bulabilen, kendisi ve çevresi için en yararlıyı seçip uygulayabilen,

Gerektiğinde çevreyi biçimlendiren, biçimlenmiş çevreye uyum sağlayabilen,

Tutum ve davranış eylemleri ile kendisine ve çevresine huzur ve neşe verebilen,

Güncel olaylardan zevk alabilen, gereğinde üzülebilen, sevinebilen,

Uygun yer ve zamanda gereken kişilere bilgi, duygu, düşünce, inanç ve tutumlarını aktarabilen

RUH SAĞLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN NE YAPALIM?

EN ÖNEMLİ İLİŞKİMİZ KENDİMİZ.

Kendimizle ilişkimiz çarpıksa

MUTSUZUZ!

İnsanlarla ilişkisinde sınır koymayı bilmek. Gerektiğinde hayır demeyi öğrenmek

Kişilerarası ilişkilerde gerektiği kadar iyiniyetli ve barışçıl olmak

Başkalarını gereğinden fazla dikkate almamak

Sürekli olumsuz, eleştiren ve yargılayan kişilerden uzak durmaya çalışmak

Kendi yaşamına ilişkin konularda başkalarından gelen önerilere açık olmakla beraber son kararı kendi vermek

Kendini olduğu gibi kabul etmek

Kendine hata yapma özgürlüğü tanımak ve hatayı fırsata dönüştürmeyi bilmek

Yaşamın merkezine kendisini yerleştirmek ve diğer bileşenleri öncelik ve önemlerine göre sıralamak

Kendi sınırlarını ve sınırlılıklarını bilmek

Kendine saygı duymak

Kendini başkalarıyla karşılaştırmamak

Beklentileri iyi ayarlamak

Standartları yüksek tutmamak

Tutarlı davranmak

Keşkelerden vazgeçmek

Başarısızlıklar ve çatışmalar karşısında mücadele edecek gücü kendisinde bulmak

Hayalleri gerçekleşmediğinde umudunu yitirmeyip mücadeleye devam etmek ya da yeni hayallere yelken açmak

Mücadele etmeden yenilgiyi kabul etmemek

Esnek olmak

Yeni durumlar karşısında gerçekçi değerlendirmeler yaparak hızlı uyum sağlayabilmek

Hayatı gereğinden fazla ciddiye almamak

İçindeki çocuğu hep canlı tutmak

Başarılarından mutlu olmayı-gurur duymayı bilmek

Yaşamı yavaşlatarak tadını çıkarabilmek

Olumsuzlukları görmekten çok mutluluklara odaklanabilmek

Mutluluğu süreç olarak değil an olarak yakalamaya çalışmak

Hedefleri olmak, yaşamına anlam katabilmek

Yaşadığı toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek etkinliklerde bulunabileceğini hissetmek

Meslek seçiminde kişilik özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini günlük trendlerin önüne almak

Gerektiği zaman vazgeçmeyi bilmek

Yaşamında hiç bir şeyi vazgeçilmez olarak görmemek

Şükretmeyi bilmek, sahip olduklarının farkına varmak ve önemlerini kavramak

Affetmeyi bilmek

MİZAH

HOBİLER

DOĞA

SPOR

BESLENME

UYKU

TATİL

EMPATİ

Gün için molalar ve ufak kaçamaklar

Telefonda arkadaşla sohbet

Günlük planda kendi isteği için ayrılan kısacık bir zaman

Sabah kendine «Bugün ne yapmak istiyorum» sorusunu sorabilmek

Yağmurda dans etmek

Sudoku vb oyunlar

Lunaparka gitmek

Duşta şarkı söylemek-yıldız olmak

Bir ağaca sarılmak

Kendine yemek yapmak-sofra kurmak

Bulutlarla oynamak

TEŞEKKÜR EDERİM

Sorular?

Yrd.Doç.Dr.A.Özlem M.Gökmoğol

Psİkİyatrİ uzmanI

Posted in En Çok Okunanlar, Yazılar.