Ruh Sağlığımızı Korumak

RUH  SAĞLIĞI Ruh sağlığı, Erken çocukluktan ölüme kadar devam eden, Düşünce, iletişim becerileri, öğrenme, duygusal gelişim, kendine güven gibi bir dizi süreci ifade eden bir kavramdır. Birey yaşamını, geçmekte olan bir zaman diliminin içinde ve değişen mekanlarda kendisiyle, ailesiyle, yakın çevresiyle, içinde yaşadığı toplumla ve yaptığı iş ya da görevi, […]

Depresyon

Depresyon Nedir?  Son zamanlarda  toplumda iki- üç kişiden biri  mutsuzluktan yakınıyor, kendini kötü hissettiğini, bunalımda olduğunu söylüyor. Ve arkasından ekliyor, ‘Hayat koşulları malum, bu devirde delirmeyelim de ne yapalım. Bu koşullarda sıkılmamak mümkün değil’ deyip sıkıntılarını saymaya başlıyor. Bu kişiler psikiyatri polikliniklerine  ya da diğer polikliniklere başvuran hastalar değil. Etrafımızda […]